Reading Time: 3 minutes

Scholen zijn volgens de VO-raad meer bezig om kennisgedreven te werken door zelf onderzoek te doen. Dat staat te lezen in dit artikel van de VO-raad te lezen. Daarbij heeft de VO-raad drie uitdagingen gesignaleerd:

  • De ontwikkeling van kennis uit onderzoek moet beter worden afgestemd op de behoeften van de onderwijspraktijk;
  • De duurzame uitwisseling van kennis uitonderzoek vraagt om aandacht;
  • De professionele leercultuur op scholen moet worden doorontwikkeld.
“Innovate Education – Grouping Of Ideas” by killerinnovation is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Als het om onderzoek en innovatie gaat, dan zie ik dat het VO in de meeste onderzoeksprojecten vooral de uitvoerende partij is. Veelal zijn universiteiten of hogescholen kartrekker bij innovaties, of zijn zij verantwoordelijk voor het doen van onderzoek. Natuurlijk is onderzoek een onderdeel van de dagelijkse praktijk binnen het hoger onderwijs. Je hebt professoren en lectoren die een bepaald onderzoeksgebied hebben. Het MBO heeft sinds een aantal jaren een variant van de lector in het leven geroepen, de practor. Dat dit een andere naam is dan in het HBO heeft te maken dat de naam lector niet in het MBO gebruikt mag worden. Het VO heeft nog geen eigen professor, lector of practor.

Kijk ik naar de kennis die in het VO inmiddels opgedaan is m.b.t. persoonlijk of gepersonaliseerd leren, dan zie ik ook een verschuiving. Kwamen de innovaties traditioneel vooral vanuit het HBO en WO, nu zie je dat ook het VO en het MBO ook zelf kennis ontwikkelen die toegepast kan worden om de (eigen) kwaliteit te verbeteren. Steeds meer mogelijkheden bestaan om als docent een PhD te halen. Denk aan de promotiebeurs voor leraren, of door als extern PhD-student onderzoek te doen. Je kunt je daarvoor melden bij een universiteit. Zie voor meer info hier. Wat ik zie, is dat PhD’s uitwaaien naar onderzoekscentra, (onderwijs)opleidingen die onderzoek in hun programma hebben zitten, of in het bedrijfsleven werken. Onderzoek doen en toepassen in een interessante werkomgeving.

Zelf ben ik sinds 2019 practor bij het Techniek College Rotterdam. Een samenwerking tussen de MBO’s Albeda en Zadkine. Het practoraat is voortgekomen uit het Regionaal Investerings Fonds Rotterdam. Daar werk ik samen met leraren, studenten en het bedrijfsleven aan het professionaliseren en optimaliseren van het curriculum Cloud Engineering. We onderzoeken welke actuele thema’s een trend of een hype zijn. Dit zijn vooral cases uit het bedrijfsleven waarbij leraren en studenten met behulp van de methode Design Thinking oplossingen aandragen. Hierdoor komen zij in contact met vraagstukken die actueel zijn. Dit zorgt dat naast het werken in een andere setting ook een inhoudelijke professionalisering plaatsvindt op kennis en vaardigheden op het gebied van Cloud (Engineering). Vaardigheden zoals communiceren, kritisch denken, samenwerken en creativiteit zijn basiselementen in deze manier van leren. Vaardigheden waar het bedrijfsleven ook naar vraagt, het kunnen meedenken in oplossingen.
De ervaringen die opgedaan worden binnen het practoraat worden doorgegeven aan de werkgroep onderwijs. We hebben vooraf bekeken of iets een trend of hype is. Is het een trend, dan zal het onderwerp opgenomen kunnen worden in het reguliere aanbod van de school. Op deze manier blijft het curriculum dynamisch en het professionaliseringsaanbod voor docenten blijft hierdoor actueel.

Dit is een manier waarop een practoraat ingericht kan worden. Op Ieder MBO een Practoraat staan de practoraten van Nederland opgesomd.

Terug naar het VO. Afgelopen schooljaar heb ik navraag gedaan of binnen het VO ook een variant van een practoraat bestaat. Het zou namelijk zeer interessant zijn om binnen een stichting een vergelijkbaar initiatief te hebben. Het antwoord was dat het er nog niet is, maar dat er wel steeds vaker naar gevraagd wordt. Ik kan mij namelijk voorstellen dat een speerpunt van een stichting een eigen onderzoek en innovatie plek heeft waar scholen kennis kunnen ontwikkelen en hun ervaringen kunnen delen. Samenwerking tussen verschillende partijen waarbij de bijdrage meer mogelijkheden biedt, dan alleen de uitvoerende partij, maar ook mede de richting kan bepalen wat en hoe onderzocht wordt. Onderzoek wordt relevant voor en in de dagelijkse praktijk.

Vorige week ben ik n.a.v. de verschillende Erasmus Plus projecten toch nog eens gaan zoeken op het internet naar practoraat voor het VO. Wat blijkt, er is een school die een auctoraat®️ heeft opgezet. Greijdanus, een school voor voortgezet onderwijs met 4 locaties heeft een eigen Auctor®️. Een goed initiatief dat zeker de moeite waard is om als VO-stichting of school bij aan te sluiten. Het VO heeft inmiddels op verschillende plekken laten zien dat ze in staat is om onderwijsinnovaties te initiëren. Door het inzetten van Auctoraten®️ komt onderzoek en innovatie dichter op de scholen en kunnen de drie aandachtspunten die de VO-Raad signaleert eerder gerealiseerd worden.


Welke stichting / school volgt het Auctoraat®️ initiatief van Greijdanus?

Categorieën: Auctor®️PhDVO

guido

Ik ben sinds 1996 actief in het onderwijs. Op dit moment als onderzoeker, leraar en ontwikkelaar van nieuwe onderwijsconcepten. Inzichten probeer ik te krijgen via de combinatie van wetenschap en praktijk. Mijn interesse ligt voornamelijk bij het leren. Wat is leren, hoe het gebeurt en wat we er allemaal aan doen om het te laten gebeuren.

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *