Leraar zijn

Reading Time: 2 minutes

Ik denk de laatste tijd steeds vaker na of ik leraar wil zijn in het huidige onderwijssysteem. Wat is het probleem? Zelf geef ik les in het vak informatica op een vrij traditionele school in Midden Limburg en als expert op een Agora school. Twee scholen op slechts 10 km van elkaar verwijderd. Deze combinatie heb ik sinds september 2019. Ik geloofde op een bepaald moment dat ik met twee verschillende soorten leerlingen te maken had. Op de traditionele school de leerlingen die mij vragen wat ze moeten doen en of ze daar een punt voor krijgen, en op de Agora een groep leerlingen die met een thema genoeg hadden om oplossingen te bedenken.

Geregeld heb ik met de groep leerlingen op de traditionele school gesprekken gehad over wie ze zijn en waarvoor ze naar school komen. Om een goede basis te hebben voor het vervolgonderwijs, zodat ik later een goede baan heb en genoeg geld kan verdienen. Bij de Agora leerlingen merk ik dat ze het interessant vinden om problemen op te lossen en zo ervaren wat zie in de toekomst gaan studeren.

Ik heb geleerd dat de leerlingen zo denken, omdat de omgeving is waar ze mee te maken hebben. Ik ben gestopt om de een met de ander te vergelijken. Interessant is dat wanneer beide groepen iets onverwachts voorgeschoteld krijgen en het lijkt voor hen interessant, dat ze beide enthousiast worden. En dat is precies wat leren zou bijzonder maakt, daarin verschillen beide groepen niet.

Duidelijk zou je zeggen. Wat is dan nu het probleem? Het probleem ben ik zelf in de rol die ik heb. Ik heb in beide scholen de rol van een leraar. Ik heb een vak met een aantal doelen die behaald dient te worden. Zijn de einddoelen het probleem? Nee. Ik kan het leren Zo organiseren dat leerlingen genoeg in kunnen brengen om dat wat in de informatica geleerd moet worden, geleerd moet worden. Wat is dan het probleem? Ik in mijn rol als leraar ben het probleem. Ik als leraar die de leerling de mogelijkheid wil bieden om zich te ontplooien. Daar is toch niks mis mee. Inderdaad, maar ik word als leraar ook geacht de leerling te beoordelen. En dat is precies het probleem dat ik heb. Ik wil van de leerling geen object maken dat aan een aantal criteria moet voldoen, zodat hij verder kan leren. Dat levert een aparte samenwerking op, namelijk die van iemand die de leerling stimuleert om de ruimte te nemen om zichzelf te ontwikkelen en vervolgens moet ik die leerling beoordelen. Daarbij leg ik de leerling op wat hij moet doen en waar hij op beoordeeld wordt.

Wanneer het onderwijs veranderen zou, dan zorg ervoor dat de leraar in een co-creatieve rol samen met de leerling leert en werkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *