Reading Time: 2 minutes
wederzijdse afhankelijkheid met behoud van het individu

Als teamleider wil je samen met je team groeien. Of het nu gaat om het huidige te verbeteren of een totaal nieuwe koers te gaan varen. Hoe kun je stappen zetten zonder dat die te groot zijn voor je teamleden? Hoe zorg je ervoor dat duidelijk is wat ontwikkeld dient te worden en wie daar voor een bijdrage aan levert? Hoe zorg je dat het tempo niet uit het proces verdwijnt? Hoe zorg je voor transaparantie?

Vragen die wellicht een andere aanpak vragen dan dat je normaal gewend bent, omdat veel van dat wat nu ontwikkeld wordt nog niet op ervaring rust. Wellicht dat een aanpak op basis van iteraties een uitkomst kan bieden. Op basis van agile werken en leren is het mogelijk om grote doelstellingen te verkleinen naar behapbare en overzichtelijke doelen waarbij de teamleden invloed hebben op wat wel en wat nog niet kan. Een team ontwikkelt zich op basis van eerdere ervaringen of van de experimenten die gedaan worden. Ontwikkelen is ook leren.

Zie een team als professioneel kapitaal. Een team dat de individuele collega de ruimte biedt om zichzelf te ontplooien. Een team dat samen deelt en van elkaar leert. Een team dat samen beslissingen kan en durft te nemen.

Met behulp van inzichten in, eigen ervaringen, digitale tools uit de praktijk van de agile methodieken zoals scrum en design thinking kan ik een team behulpzaam zijn bij het opzetten van een leercultuur op basis van wederzijdse afhankelijkheid en het recht blijven doen aan de individuele verschillen.