Reading Time: 2 minutes

Sinds enkele jaren ben ik betrokken bij verschillende Erasmus+ projecten. Dit zijn Europese projecten waarbij een consortium samengesteld wordt op basis van expertises. Partners zoals scholen, bedrijfsleven en overheid werken samen om kennis en ervaringen uit te wisselen, maar ook om nieuwe inzichten, lesmaterialen te ontwikkelen.

Voor dit schooljaar is een aantal nieuwe projecten aangevraagd. Drie aanvragen zijn voorlopig goedgekeurd. Een laatste check moet nog gedaan worden. Het project dat in ieder geval goedgekeurd is, is het project ‘FOsteRing school aWAReness of fooD waste through Augmented Reality’ afgekort ‘FORWARD’. Niekée in Roermond waar ik als leraar informatica werk, is één van de partners in dit project.

Doelstelling van het project is om leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs te laten praten over de redenen, consequenties van het verspillen van voedsel en hen te laten nadenken over de relatie die ze hebben met hun omgeving. Ook is het de bedoeling dat zij zich bewust worden van hun stem in de sociale, politieke en ecologische wereld.

Binnen het project zal een app ontwikkeld worden die doormiddel van Augmented Reality de waarde achter het meest verspilde voedsel. Hierbij kunnen leerlingen in een spelvorm het verspilde voedsel beperken. Het ontwikkelen STEAM gerelateerde kennis en vaardigheden krijgt hierbij aandacht, maar ook het nemen van eigenverantwoordelijkheid en het ontwikkelen van bewustwording over hoe de keten van voedsel in elkaar steekt. Leerlingen zullen o.a. interviews en diverse plekken (be)zoeken om in kaart te brengen wat en waar voedselverspilling ontstaat en te zien is. Vervolgens gaan we samen met de leerlingen oplossingen bedenken om voedselverspilling tegen te gaan. Doormiddel van Augmented Reality zullen we dit visueel gaan weergeven. Een leuke uitdaging!

Niekée heeft verschillende profielen binnen het VMBO die aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling en uitvoering van het project. De profielen HBR, PIE, Z&W en MVI van het VMBO passen hier mooi in, maar ook kennis en vaardigheden die leerlingen in de andere vakken leren zijn waardevol. Leraren en leerlingen krijgen op deze manier lesmateriaal aangereikt dat aansluit bij de huidige problematiek binnen onze maatschappij. Het project ondersteunt niet alleen het inhoudelijke deel, maar ook de didactische kant. Op deze manier kan de school inzichten krijgen en ervaring opdoen en het onderwijs aantrekkelijk en interessant maken voor zowel de leraar als de leerling. Natuurlijk kunnen ook andere scholen die interesse hebben meedoen en meedenken. Heb je interesse, laat het even weten!

De ervaringen van de verschillende partners en ervaringen uit andere projecten zullen meegenomen worden, zoals het pedagogische model van LEARN STEM uit 2020. Dit model heb ik samen met de partners uit het LEARN STEM project tussen 2017 en 2020 ontwikkeld. Voor de lezers die interesse hebben in wetenschappelijke artikelen, hier de link naar een artikel n.a.v. het LEARN STEM project: A Holistic Pedagogical Model for STEM Learning and Education Inside and Outside the Classroom.

Totaal budget van Foodwaste Project is 281.000 euro. Looptijd 30 maanden

Projecten waar ik aan mee werk, of aan heb meegewerkt zijn: Learn STEM (learn-stem.org), CultApp (www.cultapp.eu) en AR4STE(A)M (www.ar4steam.eu).


guido

Ik ben sinds 1996 actief in het onderwijs. Op dit moment als onderzoeker, leraar en ontwikkelaar van nieuwe onderwijsconcepten. Inzichten probeer ik te krijgen via de combinatie van wetenschap en praktijk. Mijn interesse ligt voornamelijk bij het leren. Wat is leren, hoe het gebeurt en wat we er allemaal aan doen om het te laten gebeuren.

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *