Reading Time: 5 minutes

Dinsdagmiddag zijn we in een hybride bijeenkomst gestart met het nieuwe schooljaar voor het Practoraat Cloud Engineering van het Techniek College Rotterdam. Het practoraat bestaat uit een practor die samen met leraren en studenten uit het MBO en HBO (Rotterdam Academy) en het bedrijfsleven aan innovatieve aan de Cloud gerelateerde cases werkt. Het doel van het Practoraat is om leraren en studenten kennis te laten maken met hedendaagse ontwikkelingen binnen de Cloud. Dit kan gericht zijn op het gebied van hardware, software, netwerk, security etc. Het kennismaken doen we op basis van cases die uit het bedrijfsleven kunnen komen. Zelf kunnen we ook cases aandragen die interessant lijken om te onderzoeken of waar een oplossing voor bedacht wordt. We kijken ook naar andere vormen van didactiek en pedagogiek. Hoe kunnen we op een andere manier met studenten leren en werken, dan de bekende klassikale opstelling met een docent voor de klas, of zoals nu vooral achter de camera en waarbij de lesmethode leidend is. We doen zelf ervaring op met de methode Design Thinking en Agile leren. Elke dinsdagmiddag komen we bij elkaar op de IT-Campus in Rotterdam.

We zijn dinsdagmiddag gestart met de eerste fase van design thinking waarbij we een 5 W’s + H gaan beantwoorden. We gaan op zoek naar Wie, Waarom, Wat, Wanneer, Waar en Hoe. Het doel is om een basis te hebben waar we vanuit kunnen starten, een stukje verdieping in het thema.

Zo hebben we nu een aantal cases die we op de agenda hebben gezet om verder te onderzoeken.

  • Het LoraWAN, architectuur, netwerk, security, beheer
  • No code platforms voor computational thinking
  • VR en AR technology in het praktijkonderwijs
  • Simulatie Cloud met Raspberry Pi’s
  • Installatie digitale Kiosk op IT-Campus

De cases in het kort:
LoraWAN
Het LoraWAN is een netwerk waarmee IOT (Internet Of Things) apparaten verbonden zijn met zogenaamde gateways en servers. Je kunt denken aan IOT oplossingen voor het meten van de luchtkwaliteit in een bepaald gebied. Apparaten met sensoren doen metingen en die data zal vervolgens naar een server getransporteerd moeten worden. De vraag die we bijvoorbeeld kunnen stellen, is of we een aantal sensoren kunnen plaatsen binnen de locaties van het Techniek College Rotterdam en die data naar een server in de cloud laten opslaan. Hierbij gaat het om het maken van een IOT apparaat, het koppelen aan een gateway en het sturen van data naar de server. Met de data die verzameld wordt, kunnen we dan weer laten weergeven op een dashboard dat live-data toont. Een multi-disciplinaire opdracht waarbij ik denk dat dit ook interessant is voor andere opleidingen dan alleen Cloud Engineering.

No Code platforms
In het bedrijfsleven zien we dat steeds vaker scripts uitgevoerd dienen te worden om services te automatiseren. Om een idee te krijgen wat scripten is, is het wellicht ook interessant om te denken in scenario’s en waarbij verschillende voorwaarden moeten gelden. Eigenlijk is dit ook een vorm van computational thinking. Om een start te maken met het kennismaken met computational thinking zouden we studenten kunnen vragen om een applicatie te bouwen (bijvoorbeeld een website), gaan we aan de slag met een no code platform zoals Bubble.io. Dit platform stelt de gebruiker in staat om een applicatie te ontwikkelen op basis van standaard objecten die op basis van een scenario acties uit kunnen voeren. Of dit iets voor het regulier onderwijs is, zullen we gaan onderzoeken.

VR en AR in de praktijk
We zien dat door de Covid het voor de studenten lastig wordt om een stageplek te krijgen, of gewoon praktijk ervaring op te doen. Het idee is ontstaan om te zien of we met nieuwe technologie zoals Virtual Reality en Augmented Reality studenten ervaringen kunnen laten opdoen met de praktijk. We denken bijvoorbeeld aan 360 graden video’s die interactief zijn voor de gebruiker. Marzipano is bijvoorbeeld een open source omgeving die de gebruiker 360 graden foto’s laat voorzien van interactieve media. Meer geavanceerd is Cinema8 waarmee complete scenario’s ontwikkeld kunnen worden.

Een echte uitdaging is het ontwikkelen van VR waarbij de student handelingen kan uitvoeren die de praktijk simuleren. Van mijn collega’s uit Frankfurt heb ik een mooi overzicht gekregen met verschillende VR/AR toepassingen die al ontwikkeld zijn. Het overzicht is hier te bekijken.
In het volgende filmpje wordt een blik geworpen naar wat we bijvoorbeeld nu al in de gezondheidszorg zien waar VR ingezet wordt om situaties te trainen.

Raspberry Pi’s netwerk
Een challenge waar we afgelopen jaar door het uitbreken van de Covid niet aan toe zijn gekomen, is het simuleren van services in een netwerk door het koppelen van meerdere Raspberry Pi’s. Het doel is om inzicht te krijgen hoe een netwerk van deze kleine devices opgezet en beheerd kan worden. Op deze manier maken studenten ook kennis met o.a. Linux een besturingssysteem en de mogelijkheid om doormiddel van scripting de omgeving in te richten. Hieronder een voorbeeld van een mogelijke uitwerking zoals die door een collega in de klas hangt.

Digitale kiosk
Het Practoraat heeft als thuisbasis de IT-Campus in Rotterdam. Een mooie locatie op de RDM-kade waar de mogelijkheid bestaat om elkaar te ontmoeten en te werken aan onze opdrachten. Om ons werk inzichtelijk te maken willen we een digitale kiosk ontwikkelen. De bedoeling is dat de kiosk live data vanuit de cloud kan laten zien. Bijvoorbeeld de bewegingen van schepen in Rotterdam, zoals Shiptracker, maar ook onze eigen data die we uit het LoraWAN verkrijgen.

Dit is een greep van onze challenges die we op dit moment binnen het practoraat Cloud Engineering hebben uitgezet. Natuurlijk gaat dit verder dan wat in de opleiding Cloud Engineering gevraagd wordt, maar dat is ook de bedoeling. We willen verder kijken dan wat standaard is.

Campfire
Een nieuw element van het Practoraat is het campfire. Het campfire is bedoeld om mensen te inspireren, uit te dagen, of uit te nodigen om mee te doen. Heb je een geweldig idee, iets ontwikkeld of ervaringen die je wilt delen en heeft het te raakvlakken met de Cloud, dan krijg je een podium om op een dinsdagmiddag dit te komen vertellen. Jij mag het vuurtje starten! We zullen zowel offline als online uitzenden. Studenten, leraren en andere geïnteresseerden kunnen dan met je in contact komen. Wie weet waar het naartoe zal leiden. Misschien een nieuwe case voor onze studenten en leraren in het Practoraat en een mogelijkheid als onderdeel van het reguliere onderwijs.

“Campfire” by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Oproep!
Heb jij zin of interesse om mee te doen? Of heb je een case? Ben je student, leraar of expert op een bepaald onderdeel en wil je je kennis met ons delen? Laat het mij weten!

PS. de eigen website van het practoraat Cloud Engineering is nog in ontwikkeling, maar zal op korte termijn online komen.


guido

Ik ben sinds 1996 actief in het onderwijs. Op dit moment als onderzoeker, leraar en ontwikkelaar van nieuwe onderwijsconcepten. Inzichten probeer ik te krijgen via de combinatie van wetenschap en praktijk. Mijn interesse ligt voornamelijk bij het leren. Wat is leren, hoe het gebeurt en wat we er allemaal aan doen om het te laten gebeuren.

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *